Er du ikke så velbevandret i mediet, kan du rekvirere bogen:
"PRAKTISK BRUG AF LYD-DIAS"

Bogen er fra 1989, skrevet af
Ole B. Ørsted.
Bogen beskriver mediets grundprincipper på en let forståelig måde. I udgivelsesåret blev den solgt i mere end 400 ex. og findes også på flere af landets biblioteker.
Du har imidlertid chancen for at erhverve dit eget eksemplar, da der fortsat findes et lille restoplag.

Send 50 kr i frimærker med tydelig navn og adresse, mrk. "lyddiasbog", så skal jeg ekspedere et ex. til dig.

Ørsted Medieproduktion
Hjelmgade 20
4780-Stege

TESTSLIDES
line-up slides, indstillingsdias.. kært barn har mange navne.

Testbilledet overholder de gængse SMPTE normer m.h.t. størrelse og overlapning ved panoramaformater etc.
Alle dias er originaler, og
leveres U-monteret...

Send 50 kr i frimærker for 4 stk, mrk. "testslides"