"Akustikforståelse ligger i grænselandet mellem kunst og videnskab"

Var der kun tale om teori og softwareberegninger, ville alle nye bygninger, ikke mindst koncertsale,
have en perfekt akustik fra starten, hvilket langt fra er tilfældet. I nogle tilfælde så grelt, at man virkelig undres...
En kollega skrev for år tilbage en anmeldelse om et kendt dansk koncerthus under overskriften
"som at bygge en svømmehal uden bassin"

Skal kontorlokaler blot være arkitektonisk smukke med balancerede farver og belysning,
eller skal der også arbejde mennesker i lokalerne?
Hvis sidstnævnte er tilfældet, skal der anderledes boller på suppen i dansk byggeri.

Den perfekte akustik findes IKKE - for til hvilket formål skal salen bruges?
Med gode simulatorprogrammer og ikke mindst erfaring, kommer man rigtigt langt,
blot man er indstillet på, at de sidste detaljer blir tilrettet i det færdige byggeri.
Umiddelbart vil en relativ kort efterklangstid være at foretrække, blot der er mulighed for at forlænge den
ved hjælp af forskydelige eller vendbare klangplader.
Rockmusik med in-ear eller tætte monitorplaceringer er et behov, mens klassisk musik har et helt andet behov.
Ikke blot skal de udøvende musikere kunne høre hinanden, de skal også kunne høre det rum de spiller i.

Endevæggen i Hjelm Forsamlingshus. 2/3 af brædderne er vinklet godt 10 grd. grader mod hinanden.
Bagabsorbent: 50mm Ecophon Industry.

Delvis dæmpning af flutterekkoer fra bueloft. Dæmping af loft alene i en større sal gør det ikke,
hvorfor den store endevæg er dæmpet og brudt med skråtstillede brædder. (se øverste billede)

Akustik er et område de færreste forstår, meget få har forstand på, men som berører os alle i vor dagligdag.
I badeværelset, i dagligstuen, i soveværelset, i koncertsalen, på arbejdspladsen, kort sagt:
overalt i det daglige rum.

I badeværelset nyder vi typisk godt af en klangfyldt akustik der får os til at synge.
Selv et lille 3-4 kvm. flisebeklædt baderum kan lyde som et mindre kirkerum.
I dagligstuen el. soveværelset foretrækker vi typisk en mere dæmpet akustik der ikke runger når vi taler.
Alle kender vel til at flytte ind i nye lokaler (hus, lejlighed, kontor etc.) og det rå lokale kan virke
direkte ubehageligt at opholde sig i, da det er både rungende og meget klangfyldt.
Her er det sikkert de fleste bekendt, at blot et par møbler, en reol og et lille tæppe på gulvet,
radikalt ændrer på oplevelsen - pludseligt er der rart at være...

Mange nybyggerier bliver afleveret med en meget kedelig akustik, og kombineret med en langt mere
spartansk indretning end tidligere, lofter til kip og hårde betonvægge,
står mange nye boligejere og kontormedarbejdere med alvorlige problemer.
Høj støj og dårlig akustik bliver til irritation, som kan føre til stress, der kan udvikle sig til reel sygdom.
God akustik, eller behageligt indemiljø om man vil, er ikke blot
behageligt for de mennesker der opholder sig i lokalerne -
der er også benhård økonomi i det.
Lad mig give et eksempel: I en daginstitution med 4 stuer, var der op til 8 fraværsdage om måneden
blandt personalet p.g.a. støj-stress. Udgiften til akustikregulering blev tjent hjem på få måneder,
og så kan man jo fortsætte regnestykket...

Lolland Musikskole fik sommeren 2010 reguleret deres store sal,
så der både tages hensyn til den rytmiske og klassike musikudøvelse.

I loftet er nedhængt 6 stk Ecophon 120x240cm flåder, ca. 20cm fra loft,
mens bagvæg og scenerum er beklædt med Troldtekst Akustik Plus, opsat på forskalning.

Kridthusets cafe i Stege. 6 Master Soloflåder hjalp den rungende akustik.
Udlejningen af lokalet er efterfølgende øget markant.

Her opsættes tilsvarende plader i tilstødende lokale - nu er alle glade.

Alle gode akustikplader har samme dæmpeeffekt i diskantområdet, uanset hvor de er anbragt,
men det er først ved passende afstand fra loft og vægge (10-20 cm) at der opnås en
dæmpende effekt længere nede i frekvensområdet
Såvel mande- som kvindestemmer, har rungende dominanser fra 100-300 Hz.
Det er derfor vigtigt, at loftplader ALTID er nedhængte min. 10 cm fra grundloft,
og evt. vægbeklædninger bør være af dertil indrettet type af min. 5cm tykkelse.
Perforerede masonitplader el. slidsede gipsplader ses stadig ganske ofte.
Omend en hvis regulerende effekt, udgør den absorberende del
typisk mindre end 10% af den samlede overflade, mens huller og slidser
i pladerne bryder lyden op, så brugt med omtanke er ideen god nok.

Et klassisk eksempel fra 80érne. Tanken har været fin med perforeret masonit på et lægteskellet,
opsat på en hård betonvæg, men flere efterfølgende overmalinger har forstyrret grundtanken.
Ikke desto mindre er det fortsat en "blød" væg, og bagrummet, opfyldt med Rockwool, har stadig en gavnlig virkning.

Et bueloft forsynet med akustikplader og flot, dæmpbar loftbelysning.
Men, man har dels opsat pladerne tæt på loftet, og glemt alt om endevæggene,
så akustikken er stadig dårlig og ekkofyldt.

Eksempel på midlertidig akustikregulering i lejede lokaler, her Filmfabrikken i Stege.
2 store 300gr/kvm tunge moltonsejl på 3x8 meter har hjulpet en del på den meget rungende akustik.
De små tilstødende lokaler er forsynet med gardiner i samme tunge materiale.
Lofterne er for år tilbage forsynet med akustikplader som ses endnu,
men igen et klassisk eksempel på hvordan det ikke skal gøres.
Kun 1/4 af fladen er monteret med 20mm tynde plader direkte på loftet.
Udgiften til håndværkere og stillads el. liftleje vil typisk være den tunge post i en sådan opsætning,
og så kan det ligeså godt gøres rigtigt fra starten...eller hvad?

En arbejdsopgave vil typisk tegne sig som flg:
1) I kontakter mig pr.mail el. telefon, og vi aftaler møde på åstedet.
Her laver jeg optegnelser og evt. akustikmålinger,
samt billeddokumenterer rummene el. støjkilder.
2) Efter 1-2 uger modtager I en rapport med skitser og anslået materialeforbrug.
3) I el. jeg kontakter en lokal håndværker til opsætning efter ansvisninger.
4) Jeg aflægger et besøg efter opsætning og laver slutdokumentation.

Besøg og udarbejdelse af rapport med skitser,
samt overslag på materialeforbrug og opsætning.

1-3 lokaler, max. 150 kvm.

3.500 kr

4-10 lokaler, max 300 kvm

4.500 kr

Større/flere lokaler: efter tilbud.

Konsulentbesøg uden rapport, grundtakst

850 kr

pr. time udover

450 kr

Opsætning pr. time (2 mand)
Excl. leje af stillads el. lift.

575 kr

Alle priser excl.moms, incl. kørsel*

*) grundtaksten dækker en køreradius på ca. 40km fra min bopæl (Møn, Vordingborg, Præstø, m.v.)
Herudover beregnes 5 kr/km.

Der anbefales fortrinsvis produkter af fabrikaterne
Ecophon og Troldtekt.

m.v.h.

Ole B. Ørsted
Hjelmgade 20, 4780 Stege
tlf: 38 719 718

email: ole@lysbilledmager.dk